Bel bij overlijden: 06 - 373 222 85 Dag & nacht bereikbaar

Verzekeringen en de vrije keuze van uitvaartondernemer.

 

Veel mensen weten niet dat zij helemaal vrij zijn in de keuze van de uitvaartondernemer. Het is wettelijk geregeld om de consument 100% keuze te geven bij het (laten) verzorgen van een uitvaart.

 

Mocht u verzekerd zijn bij maatschappij A, dan zal deze maatschappij graag de uitvaart voor u verzorgen door hun eigen uitvaartonderneming. Dat is logisch, maar er zijn nog zoveel meer mogelijkheden!

 

Bijna iedere uitvaartverzekeringsmaatschappij heeft een eigen uitvaartonderneming, waardoor het idee ontstaat dat u de uitvaart ook door hen moet laten verzorgen. Gelukkig is dat niet zo. Gelukkig voor u omdat u hierdoor zelf kunt bepalen wie en op welke wijze uw uitvaart verzorgd wordt. Gelukkig voor ons omdat wij hierdoor ook uitvaarten kunnen verzorgen voor iedereen die het wenst dat wij voor hen een uitvaart verzorgen.

 

Nu zijn er in grote lijnen 2 soorten uitvaartverzekeringen, die ik graag wil uitleggen.

 

Naturaverzekering.

 

Een naturaverzekering houdt in dat u verzekerd bent voor een uitvaart en dat deze verzekering uitkeert in producten en diensten voor een bepaalde waarde.

 

Bij het afsluiten van deze verzekering wordt kenbaar gemaakt waaruit de uitkering zal bestaan. Bijvoorbeeld: een bepaalde kwaliteit kist, een vaststaand aantal kaarten en koppen koffie, die diensten die de uitvaartverzorger zal doen. Voor extra producten diensten die u wenst zal u een rekening ontvangen.

 

Als u voor een andere uitvaartverzorger kiest dan die van de verzekeraar, dan staat de waarde van de polis vast en zal dan ook volledig worden uitgekeerd aan de door u gekozen uitvaartondernemer. Meestal zijn deze verzekeringen niet geïndexeerd, wat als gevolg kan hebben dat u op het moment van afsluiten voldoende dekking heeft, maar op het moment dat u de verzekering nodig heeft, het uitgekeerde bedrag niet toereikend kan zijn.

 

Kapitaalverzekering.

 

Een kapitaalverzekering zal bij overlijden het verzekerde bedrag uitkeren. Met een kapitaalverzekering bet u vrij om het verzekerde bedrag te besteden. U (of de door u gekozen uitvaartverzorger) krijgt het verzekerde bedrag uitgekeerd zonder restricties. De enige voorwaarde is dat de verzekerde overleden moet zijn.

 

Vaak zijn deze verzekeringen geïndexeerd, dat wil zeggen dat het verzekerde bedrag jaarlijks wordt verhoogd zodat de besteedbare waarde gelijk blijft aan de waarde die het had op het moment van afsluiten. Mocht u bijvoorbeeld een verzekering afsluiten voor € 5000,- zal dit op het moment afsluiten voldoende zijn, maar jaren later kunt u voor  diezelfde € 5000,- minder kopen. De indexering garandeert dat het verzekerde bedrag wordt ‘aangevuld’ tot een bedrag wat reëel voldoende is door de inflatie. Zodat het de gemiddelde koopkracht blijft vertegenwoordigen.

 

Oude polissen.

Bij een overlijden krijgen wij vaak een stapel verzekeringspapieren mee. Soms heel oude polissen van maatschappijen die niet meer bestaan. Met prachtige namen, zoals: ‘Algemeene Vereeniging tot uitkering van Gelden’, ‘Vereeniging weduwenfonds’, ‘Burgerlijk fonds voor levensverzekeringen’, noem maar op. Het feit dat deze fondsen niet meer bestaan houdt niet in dat het verzekerde geld ‘weg’ is. Deze fondsen zijn door de jaren heen overgenomen door landelijke verzekeraars. Hierdoor is de uitkering gegarandeerd.

Heeft u zo’n polis? Wij kunnen u helpen bij uw zoektocht naar de huidige verzekeraar waar deze polis is ondergebracht. Zelfs al u na jaren na het overlijden van bijvoorbeeld uw ouders deze oude polissen ontdekt, zijn deze polissen nog te claimen.

Uitvaartverenigingen.

 

Naast uitvaartverzekeringen zijn en ook uitvaartverenigingen. Een uitvaartvereniging is vaak een lokaal werkende vereniging waar de inwoners van het verzorgingsgebied lid van kunnen zijn. Het lidmaatschap geeft bij overlijden recht op een uitkering – meestal in producten en diensten. Per vereniging verschilt de waarde van de uitkering, maar meestal ligt de waarde tussen de € 1.500,- en € 2.000,-. Deze uitkering is niet voldoende voor een uitvaart, dus kunt u zich naast dit lidmaatschap bijverzekeren – ofwel bij uw vereniging of bij een andere uitvaartverzekeraar.

 

Veelal zal de vereniging de pakketwaarde of een gedeelte hiervan uitkeren als u de uitvaart door een andere uitvaartverzorger laat verzorgen. Maar door onze marge-vrij werkwijze, maakt het financieel gezien geen verschil of de vereniging de uitvaart verzorgt of dat wij dat doen. Hierdoor wordt uw vrije keus niet belemmerd door financiële redenen. Onze ervaring is dat het financiële aspect van de uitvaart de belangrijkste bijzaak is. Het belangrijkste is dat de uitvaart wordt uitgevoerd volgens uw wensen.

 

Wij verkopen geen uitvaartverzekeringen, maar kunnen wel samen met u bekijken of u voldoende verzekerd bent. Regelmatig worden zij uitgenodigd voor een zogenaamde voorbespreking. Dit is een gesprek waarin wij een uitvaart van A tot Z doornemen en waar wij aan de hand van uw wensen desgewenst een begroting kunnen maken. In zo’n gesprek kunnen wij ook uw verzekeringen bekijken en dan zal blijken of u voldoende verzekerd bent of dat u extra geld apart moet zetten of dat het beter is als u een aanvullende verzekering afsluit.

 

Zo’n gesprek is geheel vrijblijvend, maar kan veel duidelijkheid geven over de mogelijkheden.

 

Bel ons gerust voor het maken van een afspraak: 06 373 222 85.