Bel bij overlijden: 06 - 373 222 85 Dag & nacht bereikbaar

Thanatopraxie  

   

Naast het reguliere opbaren met koeling, is er nog een andere mogelijkheid om de overledene op te baren: thanatopraxie. Thanatopraxie is een lichte vorm van balseming waarbij de ontbinding tijdelijk wordt stilgezet. Deze vorm van verzorging is sinds januari 2010 ook in Nederland toegestaan. In andere landen zoals Frankrijk, Spanje en Engeland wordt thanatopraxie algemeen toegepast. Door deze behandeling kan het lichaam voor enkele dagen zijn natuurlijke uitstraling weer krijgen. Ook wij kunnen thanatopraxie voor u verzorgen – deze wordt dan door gediplomeerde medewerkers uitgevoerd. 

Wat houdt thanatopraxie in? 

Kort maar krachtig: het lichaam wordt gevuld met een vloeistof met conserverende werking waardoor het lichaam niet ontbindt voor een periode van maximaal 10 dagen. Na deze dagen zal het lichaam op de normale wijze overgaan tot ontbinding: het natuurlijke proces wordt als het ware enkele dagen opgeschort. Doordat het ontbindingsproces voor 10 dagen wordt stilgezet is een opbaring op een koeling niet meer nodig. Hierdoor voelt de overledene niet meer koud aan (deze neemt de omgevingstemperatuur aan), wat vooral bij kinderen het afscheid nemen makkelijker maakt. Ook treedt de zogenaamde lijkstijfheid minder op: het lichaam blijft soepeler dan bij een gekoelde opbaring. De overledene houdt een natuurlijker kleur: verkleuringen die plaats kunnen vinden bij een normale opbaring worden tot een minimum beperkt – zelfs al ontstane verkleuringen zullen grotendeels wegtrekken na deze balseming. 

Wanneer wordt thanatopraxie toegepast?

Om verschillende redenen kan er besloten worden om deze vorm van balseming toe te passen:

Hygiëne. Omdat het ontbindingsproces wordt stilgezet, komt er geen lichaamsvocht en/of geuren meer vrij. De bacteriegroei wordt tijdelijk stilgezet, waardoor het besmettingsgevaar nihil is.

Rust. Vooral bij thuisopbaringen wordt deze vorm toegepast, omdat het meer rust geeft: er hoeft immers geen koeling gebruikt te worden: geen gebrom van de koeling meer.

(Klein)kinderen. Het kan zijn dat een overledene kleine of kleinkinderen heeft. Als dat zo is dan is thanatopraxie te overwegen, omdat de overledene na de behandeling niet koud aanvoelt en dat deze kinderen zo beter afscheid kunnen nemen van de overledene.

Thanatopraxie kan ook in een later stadium worden toegepast. Het kan voorkomen dat bij een ‘normale’ opbaring, omstandigheden leiden tot versnelde ontbinding. Dit kunnen weersomstandigheden zijn, maar de conditie van het lichaam kan hiervan ook de oorzaak zijn, bijvoorbeeld na een lang ziekbed. Met thanatopraxie is deze versnelde ontbinding een halt toe te roepen. Zelfs als een lichaam pas na een langere tijd gevonden wordt, is thanatopraxie een perfecte manier om het lichaam te verzorgen. Als een uitvaart op een later tijdstip plaats moet vinden, omdat er bv. familie uit het buitenland moet komen, dan is thanatopraxie een zeer goede oplossing. De familie kan afscheid nemen van de overledene – die men waarschijnlijk al lang niet heeft gezien – op een zo natuurlijk mogelijke wijze. 

Waar vindt de behandeling plaats?

De behandeling kan onder normale omstandigheden thuis uitgevoerd worden, maar ook in een rouwcentrum of mortuarium. De behandeling kan alleen thuis plaatsvinden als er geen orgaandonatie of obductie (zgn. sectie) heeft plaatsgevonden. In die gevallen zal de thanatopraxie op een andere locatie moeten plaatsvinden, maar na deze behandeling kan de overledene naar huis komen om daar tot de dag van de uitvaart te blijven.

Na de behandeling ziet de overledene er niet ‘levensecht’ uit, dat kan ook niet, maar de lichaamskleur wordt verbeterd, het ingevallen gezicht zal weer voller worden en de handen zullen weer een ‘natuurlijker’ vorm aannemen. Ook zullen de blauwe verkleuringen minder worden. Na maximaal 10 dagen zal de behandeling zijn uitgewerkt – het is immers een tijdelijke balseming. In de loop van deze 10 dagen zal het lichaam geleidelijk-aan achteruit gaan, dit proces gaat aanzienlijk langzamer dan wanneer er geen thanatopraxie zal hebben plaatsgevonden. Voor meer informatie over thanatopraxie: www.thanatopraxie.nl.

Thanatopraxie wordt door de kapitaalverzekering vergoed – u kunt immers bij deze verzekering zelf kiezen van welke diensten u gebruikt wenst te maken. De kosten zijn vergelijkbaar met de kosten van de huur van een koeling – welke niet meer nodig is.