Bel bij overlijden: 06 - 373 222 85 Dag & nacht bereikbaar

Een sterfgeval in het buitenland

Een overlijden is altijd triest – zeker als het onverwacht is, maar een overlijden in het buitenland is nog triester omdat de nabestaanden daar alleen zijn.

Alleen, zonder directe familieleden om zich heen.

Alleen, omdat de overledene bijna altijd direct wordt overgebracht naar een mortuarium.

Wij hebben nu al een aantal keer een uitvaart mogen verzorgen voor iemand die in het buitenland is overleden. Een extra dankbare taak, omdat zo’n overlijden vaak heel plotseling komt en men letterlijk niet thuis is in het land waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Wij kunnen dan veel betekenen voor de nabestaanden.

Op deze pagina willen wij u graag het één en ander uitleggen over de gang van zaken na een overlijden in het buitenland.

Om te beginnen raden wij u aan om bij een overlijden de alarmcentrale te bellen, zij kunnen u lokaal bijstaan en kennen de gebruiken in het betreffende land. Ieder land heeft zo zijn eigen manieren van omgaan met overledenen die niet in het hun land wonen maar daar wel overleden zijn.

Als iemand in een ziekenhuis komt te overlijden, dan zal een arts daar een verklaring van overlijden afgeven, waarna het lichaam bijna onmiddellijk wordt vrijgegeven. Mocht het overlijden buiten het ziekenhuis plaatsvinden, dan moet een arts en de politie ingelicht worden. Als de arts een natuurlijk overlijden constateert, dan zal het lichaam ook vrijgegeven worden, en kan het transport naar Nederland in gang gezet worden. Bij een niet-natuurlijk overlijden (bijvoorbeeld na een ongeluk of misdrijf) dan zal het overlijden door de politie onderzocht worden en duurt het langer voordat het lichaam wordt vrijgegeven. In veel landen wordt altijd autopsie op de overledene gepleegd – dat zijn standaard regels. Ook wordt het lichaam verzorgd en in een groot aantal landen wordt het lichaam gebalsemd voordat de overledene vervoerd mag worden naar een ander land.

Vaak willen nabestaanden graag bij de overledene in de buurt blijven. Maar in de praktijk is het zo dat zij tussen het moment van overlijden en het vrijgeven van het lichaam nauwelijks (of niet) bij hun dierbare mogen komen. Daarom wordt vaak geadviseerd om zelf toch vast terug te keren naar Nederland. Hier kunt u, met uw familie en andere dierbaren, samen met ons de uitvaart voorbereiden.

Voor u vertrekt is het wel belangrijk dat u kostbaarheden (zoals bijvoorbeeld sieraden) meeneemt uit het ziekenhuis of het mortuarium. In sommige landen loopt u het risico dat dit soort zaken van het lichaam worden gestolen. U laat alleen het paspoort achter bij het lichaam. Wanneer u ter plaatse wordt gevraagd om papieren te tekenen doet u er goed aan deze eerst goed (te laten) controleren. Als u er niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de ambassade of het consulaat. Het adres van de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u verblijft kunt u vinden op de website van het Ministerie van Buitenlandse zaken.

Als het lichaam wordt vrijgegeven, kan de overledene overgebracht worden naar Nederland.

Als de overledene niet verzekerd is kan de alarmcentrale ook van dienst zijn evenals de ambassade: zij kunnen voor u zaken regelen of een tolk ter beschikking stellen. Als er geen verzekering is kan de ambassade ook garant staan voor de kosten.

Wat kunnen wij in zo’n situatie voor u betekenen?

Wij zullen in ieder geval de contactpersoon zijn tussen de uitvaartondernemer in het land van overlijden en de familie. Eventueel kunnen wij hier de in Nederland aanwezige familie opvangen en ondersteunen totdat de overledene weer ‘thuis’ is.

Daarnaast organiseren wij het transport (repatriëring) van de overledene van het land van overlijden naar Nederland. Dit kan per vliegtuig of met de auto. Welke vorm van transport wordt gekozen (altijd in samenspraak met de familie) is mede afhankelijk van het land van overlijden. Tot 1500 kilometer vanaf Nederland wordt meestal gebruik gemaakt van vervoer over de weg. Dit gaat sneller en is vaak goedkoper.

Een overledene die naar Nederland komt na een overlijden in het buitenland wordt meestal vervoerd in een zinken kist met daaromheen een houten  kist. De overledene wordt bij aankomst in Nederland eerst overgebracht naar een uitvaartcentrum, waar het zink wordt verwijderd en waar de overledene wordt overgelegd in de kist naar keuze van de familie. Tevens wordt dan eventuele noodzakelijke specialistische verzorging verleend aan het lichaam.

In de meeste gevallen kan de familie na deze zorg op een goede manier afscheid nemen van de overledene. Vaak is dan ook nog een open-kist opbaring mogelijk. Maar u begrijpt dat dit per geval verschillend is. Wij begrijpen dat de familie (en vrienden) de overledene graag nog willen zien, vandaar dat wij samenwerken met gespecialiseerde bedrijven in het verzorgen van lichamen die door bijvoorbeeld na een ongeval zwaar gehavend zijn.

Pas als de overledene in Nederland is, kan de definitieve datum van de uitvaart vastgelegd worden (max. 6 werkdagen na aankomst in Nederland) en kan de uitvaart plaatsvinden zoals gebruikelijk volgens de wensen van de familie.

De administratie zal anders verlopen dan bij een overlijden in Nederland.

Voor het vervoer naar Nederland heeft de vervoerder een ‘internationale lijkenpas’ (laissez-passer) nodig. Met deze pas kan hij zonder problemen de grenzen passeren. Ook moet het paspoort (of een kopie hiervan) van de overledene bij het transport aanwezig zijn.

Lang niet altijd wordt meteen een internationale akte van overlijden meegeven aan de vervoerder omdat deze nog niet gereed is. Zonder deze internationale akte van overlijden kan er in Nederland geen aangifte van overlijden gedaan worden en kan de overledene ook niet uit de Basisregistratie Personen worden uitgeschreven. De gemeente zal op basis van de laissez-passer wel verlof tot begraven of cremeren verlenen, maar verder zal de overledene administratief nog niet overleden verklaard kunnen worden.

Per land is het verschillend hoe lang deze internationale akte onderweg is. Het kan wel tot 2 maanden duren voordat deze akte bij ons binnen is. Als wij deze akte hebben zullen wij officieel aangifte doen in de woonplaats van de overledene.

Wij overleggen wel met de gemeente dat zij een aantekening maken van het overlijden van deze persoon, zodat zij op de hoogte zijn.

De praktijk is dat de familie niet bij elke instantie het overlijden van hun familielid kan doorgeven omdat daar nog geen ‘officieel’ bewijs van is.

Wij hopen dat u op dit gebied geen gebruik van onze dienst hoeft te maken, maar mocht het toch nodig zijn, dat staan wij voor u klaar. Want ook hier geldt: wij hebben de tijd, als deze voor u even stilstaat.