Bel bij overlijden: 06 - 373 222 85 Dag & nacht bereikbaar

De dienstverlening van Van der Wenden Uitvaartzorg is compleet. Vanzelfsprekend verzorgen wij de uitvaart zoals u dat wenst. Van A tot en met Z. Ook de financiële afhandeling met de verzekering nemen wij geheel voor onze rekening zodat u daar geen omkijken naar hebt. Vanzelfsprekend compleet transparant: alle correspondentie aangaande de uitvaart wordt ook met u gedeeld. U vertrouwd ons de uitvaart toe – dit vertrouwen zullen wij niet beschamen, zeker niet op het financiële vlak.

Wij hebben voor een aantal diensten een vaste prijs, welke u in onze prijslijst ziet. De overige diensten, waarvoor derden worden ingehuurd, worden tegen inkoopsprijs doorberekend. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van Van der Wenden Uitvaartzorg is transparante prijsstelling: Indien u het wenst ontvangt u van ons bij de eindafrekening  alle facturen, zodat u kunt zien dat wij alle kosten zonder winstopslag aan de klant doorberekenen. Dit houdt in dat u een heldere prijsopgave kunt verwachten. Hier treft u onze prijslijst aan.

Na de uitvaart is er vaak behoefte aan een luisterend oor, een onafhankelijk persoon die enkele zaken voor u kan regelen, die u de weg kan wijzen naar hulpinstanties zowel op praktisch als emotioneel vlak. Hiervoor werken wij samen met diverse instanties. Dat kan hulp zijn bij het vinden van een tijdsbesteding na het overlijden van een partner of het uitzoeken van de administratie. De hulp van deze organisaties is erg breed en daardoor compleet.