Bel bij overlijden: 06 - 373 222 85 Dag & nacht bereikbaar

Financieel

 

Een uitvaart kost geld.

De kosten verschillen al naar gelang de wensen van de overledene en naasten en ieders financiële omstandigheden. Zo snel mogelijk na inventarisering van uw wensen, geven wij een nauwkeurige indicatie van de te verwachten kosten van de uitvaart. De factuur laat duidelijk zien waaruit de kosten zijn opgebouwd. Deze rekening wordt, als u voldoende verzekerd bent, betaald door uw verzekeraar.

Een uitvaartverzekering bestaat in twee vormen: een kapitaalverzekering of een naturaverzekering. Veel mensen hebben zo´n polis afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij. Sommige verzekeraars zijn tevens onderdeel van een uitvaartonderneming. Maar dit betekent niet dat u, als verzekerde, verplicht bent een uitvaart door deze onderneming te laten verzorgen.

Het staat u helemaal vrij een uitvaartverzorger van uw eigen keuze in te schakelen, of u nu wel of niet een verzekering heeft afgesloten. Na het overlijden komt het verzekeringsgeld vrij en wordt aan degene die de belangen behartigd, meestal één van de directe nabestaanden, uitgekeerd. U hoeft hiervoor zelf niets te doen, wij regelen dit voor u als u wilt.

Wij verkopen geen verzekeringen, maar bij een overlijden wordt het verzekerde bedrag wel uitgekeerd aan ons om de rekening van de uitvaart te betalen. Wij werken 100% zelfstandig en zijn onafhankelijk van verzekeringsmaatschappijen. Dit houdt in dat wij ons volledig kunnen richten op de uitvaart die wij verzorgen. De uitvaart die wij verzorgen is conform uw wens.

Kapitaal- of naturaverzekering

Er zijn dus twee soorten uitvaartverzekeringen: de kapitaal- en naturaverzekering. Bij de kapitaalverzekering wordt er bij overlijden een bedrag vrijgegeven. U bent vrij om dit bedrag te besteden, het uitgekeerde bedrag moet vanzelfsprekend wel gebruikt worden voor een de uitvaart. U hebt alle vrijheid om te kiezen wie voor u de uitvaart verzorgt. Hebt u een naturaverzekering? Dan houdt dit in dat u een basispakket met diensten wordt aangeboden.  In deze verzekering wordt uitgegaan van de standaard producten die gebruikelijk zijn bij deze verzekeraar: een standaard kaart, een basis kist… op basis van deze verzekering kan het misschien niet de uitvaart worden die u wenst. Alle keuzes die u maakt, en anders zijn dan omschreven in de polis of voorwaarden, bijvoorbeeld een andere kist, advertenties, consumpties, extra tijd in de aula e.d. worden extra in rekening gebracht. De verzekeraar heeft vaak afspraken met een uitvaartonderneming, waardoor u niet altijd vrij lijkt om zelf een uitvaartverzorger te kiezen; maar die keuze heeft u altijd!

Kiest u voor een uitvaartverzorger die niet voor deze verzekeraar werkt, dan kan het zijn dat er een bedrag wordt uitgekeerd dat lager is dan wat er op de polis vermeldt wordt. U zult misschien denken dat u dan duurder uit bent. Dat is echter nog maar de vraag, omdat de prijzen van grotere ondernemingen meestal hoger liggen dan die van een kleinere onderneming. Zéker als de ‘kleinere onderneming’ margevrij werkt!

Als u verzekerd bent voor uw uitvaart bij een lokale of landelijke verzekeraar is er dus geen bezwaar om de uitvaart door ons te laten verzorgen. Vaak wordt – ten onrechte – gedacht dat u verplicht bent om de uitvaart te laten verzorgen door het bedrijf waar u verzekerd bent. Dat wil men u natuurlijk graag laten geloven, echter: u kunt in uw polis nergens deze voorwaarde vinden. U mag dus iedere partij kiezen om de uitvaart te verzorgen.

Omdat wij margevrij werken, kunnen wij u een eerlijke prijs garanderen. Zónder ook maar enige concessies te doen aan de kwaliteit! Wij werken volgens het principe: arbeid wordt betaald – alle, door derden geleverde producten en diensten worden tegen inkoopprijs gefactureerd. Wij verdienen dus niets aan het drukwerk, de catering of de kist. Deze kosten worden zónder marge aan de klant doorberekend. Hierdoor ontstaat een zeer transparant financieel plaatje van de uitvaart.

U kunt hier de kosten berekenen voor een uitvaart: Inkoopprijs = uw prijs. Als u zelf bv. het drukwerk wilt verzorgen bent u daar geheel vrij in, wij hebben geen belang om dat via onze contacten te doen. Ons enige belang is de zorg uit uw handen te nemen.

Onze prijzen treft u hier aan.

Wij zijn duidelijk géén prijsvechters; onze service is kwalitatief minimaal gelijkwaardig aan andere aanbieders, maar door onze prijsopbouw leveren wij tegen een lagere prijs! 

Second Opinion

Van der Wenden Uitvaartzorg staat voor duidelijk, helder prijsbeleid. Zoals al eerder genoemd wordt arbeid betaald en worden alle producten en diensten van derden tegen inkoopsprijs geleverd. Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan of een second opinion op aan al bestaande offerte van een andere uitvaartonderneming.