Bel bij overlijden: 06 - 373 222 85 Dag & nacht bereikbaar

De rouwstoet – wat zijn nu precies de regels?

Door ons werk krijgen wij regelmatig de vraag wat de regels zijn omtrent een rouwstoet. Daar is nogal wat onduidelijkheid over: wat zijn de regels?

Om te beginnen moeten we onderscheid maken tussen een rouwstoet waarachter wordt gelopen en een rouwstoet met auto’s.

rouwstoetIn het geval van een rouwstoet met een groep mensen die achter de rouwwagen loopt, wordt deze groep mensen gezien als 1 geheel en mag daarom nooit doorkruist worden. Zo’n stoet zien we (helaas) bijna nooit meer omdat de begraafplaatsen tegenwoordig niet meer in het centrum van een dorp of stad liggen. Vroeger was het heel gewoon dat men vanuit de kerk achter de rouwwagen aanliep naar de begraafplaats. Zo’n stoet is ook veel beter herkenbaar dan een rouwstoet met auto’s en dwingt op een natuurlijke wijze al respect af.

Bij een rouwstoet met auto’s zijn de regels minder bekend en misschien wel verwarrend, mede omdat in 2010 extra regels zijn gekomen over de voorrangsregels van de rouwstoet.

Om te beginnen moet een rouwstoet als zodanig herkenbaar zijn. Vroeger hadden de volgauto’s dimlicht aan waardoor de overige weggebruikers konden zien dat deze auto’s bij de rouwstoet hoorden. Tegenwoordig voert bijna iedere auto ook overdag dimlicht waardoor een rouwstoet niet meer als zodanig is te herkennen.

Om de herkenbaarheid van een rouwstoet te vergroten wordt er gebruik gemaakt van vlaggetjes op elke auto in de rouwstoet. Deze vlaggetjes geven aan welke auto’s bij de stoet horen en alleen met het voeren van deze vlaggetjes gelden de extra voorrangsregels van 2010.

Voor de eerste auto van de rouwstoet (de auto waarin de overledene wordt vervoerd) gelden de normale verkeersregels, deze moet dus altijd normaal voorrang verlenen.

Voor de auto’s die volgen gelden de volgende regels:vlag-rouwstoet

  • Op gelijkwaardige kruisingen (dus zonder verkeerslichten, voorrangsborden of haaientanden) heeft de stoet voorrang. Ook als men van links komt of afslaat
  • Ze moeten stoppen voor een rood stoplicht
  • Ze moeten voorrang verlenen aan het overige verkeer op een rotonde, een voorrangsweg en bij het invoegen en het verlaten van inritten

Een rouwstoet moet wel voorrang krijgen van:

  • Een bus die binnen de bebouwde kom wil wegrijden
  • Mensen die een zebrapad willen oversteken

Het staat u als medeweggebruiker vanzelfsprekend vrij om de rouwstoet wél voorrang te verlenen daar waar de stoet het eigenlijk niet heeft. Ik roep daar dan ook toe op. Hierdoor blijft de stoet bij elkaar en komt men gelijktijdig aan op de begraafplaats. Daarnaast raken de mensen die onbekend zijn in de gemeente waar de uitvaart plaatsvindt de weg niet kwijt.

En laten we eerlijk wezen: wat is de tijdwinst voor u als u een rouwstoet geen voorrang verleend: 2 minuten? En wat zou u ervan vinden als de rouwstoet waar u in rijdt doorsneden wordt?

Vroeger was alles beter..

Vroeger was het gewoon dat overige weggebruikers stilstonden als een rouwstoet voorbij kwam. De heren namen de hoed of pet af. Gelukkig zie ik dat nu ook nog regelmatig en dat vind ik heel mooi. Het getuigd van respect als bij het passeren van een rouwstoet auto’s aan de kant gaan staan, fietsers afstappen en voetgangers stilstaan tot de rouwstoet voorbij is gereden.

Achteraf hoor ik altijd van de familie dat zij dat erg op prijs gesteld hebben, er is respect getoond en er is letterlijk stilgestaan bij vader of moeder..