Bel bij overlijden: 06 - 373 222 85 Dag & nacht bereikbaar

Een uitvaart in tijden van Corona.

 

Heel Nederland is in de ban van het Coronavirus. Het zijn verwarrende tijden, waarin tijdelijk extra maatregelen nodig zijn om ons door deze crisis heen te leiden.

Zo zijn er in de uitvaartwereld ook verscherpte maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

 • Scherpere hygiëne voorzorgsmaatregelen bij de laatste verzorging van de overledene. Denk hierbij aan beschermende kleding voor ons, maar ook voor de naast familie die eventueel wil helpen bij deze verzorging
 • Geen condoleances in grote groepen
 • Op de afscheidsbijeenkomst mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn, maar we houden wel de 1,5 meter-regeling aan. Dit houdt in dat niet in alle ruimtes waar een afscheidsbijeenkomst wordt gehouden 100 mensen aanwezig kunnen zijn
 • Vanaf 1 juni 2020 is een koffietafel na afloop van de uitvaartplechtigheid weer toegestaan

Wij krijgen vrij veel vragen of wat de huidige gang van zaken is rondom een overlijden en de uitvaart.

Enkele vragen:

 

 • Hoe gaat het met de laatste verzorging van de overledene.

U begrijpt dat wij de hygiënemaatregelen van het RIVM in acht nemen. Dit houdt in dat wij tijdens de laatste verzorging beschermende kleding zullen dragen. Dit zullen wij ook doen als er geen duidelijkheid is of de overledene wel of niet besmet is geweest met het Coronavirus.

Het RIVM geeft op hun website aan dat een overledene die besmet is het Coronavirus geen risico meer vormt na het overlijden, maar het virus kan nog wel wel enkele uren tot een dag na het overlijden overleven op het lichaam. Vandaar dat wij strenge voorzorgmaatregelen zullen treffen, zonder afbreuk te doen aan de zorgvuldigheid waarmee altijd overledenen verzorgen.

Met het oog op social distancing zal de verzorging plaatsvinden in aanwezigheid van hooguit één nabestaande of alleen door ons.

 • Kan een overledene overal opgebaard worden?

Ja dat kan. Een thuisopbaring is mogelijk, zowel op bed als in de kist. Ook kan de opbaring plaatsvinden in een rouwcentrum. Wij zijn hierbij vanzelfsprekend altijd afhankelijk van de beschikbare ruimtes in de betreffende rouwcentra. Het kan dus voorkomen dat we moeten uitwijken naar een ander uitvaartcentrum dan het centrum wat uw eerste keus was. Binnen de rouwcentra gelden nu ook aangepaste regels. Zo zullen er geen condoleanceboeken liggen en is het aantal bezoekers dat tegelijk op een kamer mag komen in veel gevallen beperkt tot 2.

 • Hoeveel personen kunnen er bij een uitvaart zijn?

Sinds 1 juli 2020 is het maximum aantal bezoekers voor een uitvaart gesteld op 100 personen. U moet als familie zelf de gasten selecteren. Een moeilijke keuze, dat begrijpen wij heel goed. Maar er zijn veel mogelijkheden om de mensen die niet kunnen komen te betrekken bij het afscheid. Wij hebben hier een groeiend aantal suggesties voor.

 • Als iemand besmet is met het Coronavirus, zijn er dan extra maatregelen?

U begrijpt dat wij alle protocollen die hierin voorzien in acht zullen nemen. Een overledene die besmet is met het Coronavirus mag gewoon begraven of gecremeerd worden. Wij zullen wel extra voorzichtigheid betrachten bij de verzorging en ook voor de familie geldt dat tijdens de opbaring extra aandacht gegeven moet worden aan de (hand)hygiëne.

 • Wat moeten we doen bij een overlijden van een met het Coronavirus besmet persoon?

In principe is de gang van zaken gelijk als voorheen:

 • De (huis)arts moet het overlijden vaststellen
 • U kunt ons bellen (06 373 222 85)

Wij zullen extra vragen stellen bij iedere melding:

 • Is de overledene (vermoedelijk) besmet met het Coronavirus?
 • Zijn er aanwezigen in huis die koorts hebben?
 • Zijn er aanwezigen in huis die grieperig zijn?
 • Zijn er aanwezigen in huis die verkouden zijn of veel hoesten of niezen?

 

 • Hoe ziet de dienstverlening van Van der Wenden Uitvaartzorg er uit tijdens de Coronacrisis?

Vanzelfsprekend zullen wij iedere uitvaart op dezelfde wijze verzorgen als ‘normaal’. Maar veel contacten zullen telefonisch (al dan niet via beeldtelefoon) onderhouden. Dit omdat het vrij moeilijk is om een afstand van 1,5 meter aan te houden in een huissituatie. Vandaar dat wij onze werkwijze zullen moeten aanpassen.

Alle afspraken zullen wij per mail bevestigen.

 

Wij volgen in dezen de adviezen en voorschriften van het RIVM. Omdat deze in de komende tijden kunnen wijzigen plaatsen wij deze niet op onze website. Via deze link kunt u de actuele richtlijnen lezen op de website van het RIVM.

 

Tot slot willen wij u veel sterkte wensen in deze verwarrende en onzekere tijden.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op, dat kan telefonisch (06 373 222 85) of via onze contactpagina.