Bel bij overlijden: 06 - 373 222 85 Dag & nacht bereikbaar

 Een uitvaart in tijden van Corona.

Heel Nederland is in de ban van het Coronavirus. Het zijn verwarrende tijden, waarin tijdelijk extra maatregelen nodig zijn om ons door deze crisis heen te leiden.

Zo zijn er in de uitvaartwereld ook verscherpte maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij volgen in dezen de adviezen en voorschriften van het RIVM.

Enkele maatregelen zijn:

Scherpere hygiëne voorzorgsmaatregelen bij de laatste verzorging van de overledene. Denk hierbij aan beschermende kleding voor ons

Geen condoleances in grote groepen

Op de afscheidsbijeenkomst mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn